Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru VPL 1.kolo ord. Chroustovice

MUDr. Petr MICHAL vyhlašuje 1.kolo výběrového řízení na 1. rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek: 6.7.2020 – 26.7.2020

Místo pro podání přihlášek a sídlo akreditovaného zařízení pro vzdělávání PL.
MUDr. Petr MICHAL, Náměstí Josefa Haška 142, Chroustovice, 53863
mob.: 732254739 , email:
praktikmichal@seznam.cz, web: www.praktikmichal.cz

Kriteria pro hodnocení uchazeče:
a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem: 4-40 bodů

Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body
PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů
NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů)

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe

V Chrudimi 6.7.2020 MUDr. Petr MICHAL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *