MUDr. Petr Michal
MUDr. Petr Michal

Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské – Lékařská fakulta UK Hradec Králové – všeobecné lékařství (promoce 1996)

Atestace:
interní lékařství I. stupně – 10.11.2000
všeobecné praktické lékařství I. stupně – 26.4.2005
licence pro výkon: soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odbor. zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru praktické
lékařství pro dospělé a v oboru interní lékařství

kurz diabetologie pro praktické lékaře /IPVZ Praha/ 4/2008, 2014

Praxe:
Nástupní praxi jsem absolvoval na interním oddělení nemocnice v Chrudimi
1996–2004: sek. lékař oddělení nefrologie a dialysy nemocnice Chrudim
2005–2006: sek. lékař interního oddělení nemocnice Chrudim
2004–dosud: asistent praktického lékaře Dr. Michal Petr st., Chrudim
/částečný úvazek 0.2/
2007–2011: praktický lékař pro dospělé – Přelouč
zaměstnanec Přeloučské polikliniky a.s.
1998–2014 pohotovostní služby na interním oddělení nemocnice
Chrudim

Jsem členem České lékařské komory, České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Sdružení praktických lékařů ČR.

V rámci dalšího vzdělávání absolvuji velké množství odborných kurzů a seminářů pro
praktické lékaře. Toto dokládá diplom Celoživotního vzdělávání lékařů, který mi udělila
Česká lékařská komora 14.12.2012.