Vzdělávání lékařů i nelékařských pracovníků
Jsme akreditované pracoviště MZCR. V naší ordinaci se školí mladí lékaři pro získání atestace z všeobecného praktického lékařství. K atestaci jsme úspěšně dovedli již 2 rezidentky. Zajišťujeme odborné stáže pro absolventy lékařských fakult a VOŠZ a SZŠ.

Pracovnělékařské služby
Řadě firem v regionu poskytujeme služby preventivní péče.

Na základě smluvního vztahu provádíme zdravotní prohlídky zaměstnanců a žáků, školení první pomoci pro zaměstnance, dohled nad pracovišti.

Jsme také smluvní zařízení soukromé zdravotnické sítě Santé, s.r.o.

Reference:
https://www.alukov.cz/
http://www.srchrudim.cz
http://www.chkovo.cz/
http://www.kobit-thz.cz/
http://www.labeta.cz/
http://chroustovice.cz/
http://www.days.cz/
http://www.rosice-zd.cz/
http://www.zschroustovice.cz/
http://www.socialni-sluzby.cz/
http://chroustovicka.cz/
http://www.zrust.cz/cz/
http://www.strechy-pilny.cz/
http://www.kruhzdravi.cz/
Pro obce Chroustovice, Jenišovice, Ostrov zajišťujeme také prohlídky SDH.

Také zajišťujeme lékařskou péči pro klienty Senior Rezidence Chrudim
http://www.srchrudim.cz/