Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele 600 Kč
Lékařská prohlídka pro zbrojní průkaz 600 Kč
Lékařská prohlídka pro profesní průkaz 600 Kč
Lékařská prohlídka před interrupcí 500 Kč
Lékařská prohlídka pro řidičský průkaz 600 Kč
Lékařská prohlídka pro řidičský průkaz- důchodci 400 Kč
Lékařská prohlídka pro zdravotní průkaz 300 Kč
Hlášení pojistné události- sepsání oznámení o úraze 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Administrativní výkon jiný 100 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu   50 Kč
Sepsání návrhu na lázeňskou léčbu 100 Kč
Pořízení kopie části dokumentace za list     5 Kč
Potvrzení ke studiu 100 Kč
Aplikace očkovacích látek mimo očkovací kalendář-samoplátce 200 Kč