Zajišťujeme:

• Diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství

• Preventivní prohlídky

• Předoperační vyšetření k plánovaným i akutním výkonům

• Léčba a dispenzarizace registrovaných klientů s interním (kardiovaskulárním) onemocněním.

• Vyšetření EKG a popis křivky

• Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku (TK Holter)

• Léčba a dispenzarizace registrovaných klientů s diabetes mellitus II. typu – monitoring parametrů glykemie a HbA1c v den vyšetření v ordinaci na přístroji CUBE. Vybavení glukometrem a edukace pacientů pro domácí selfmonitoring glykemie.

• Sledování klientů s antikoagulační léčbou – monitoring parametru INR v ordinaci na  přístroji CUBE – výsledek okamžitě

• Odběry krve a biologického materiálu – spolupracujeme s laboratoří Medik. Test Hlinsko

• Převazy ran a hojení chronických defektů moderními prostředky pro vlhké hojení. Ošetření drobných poranění.

• Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení

• Očkování klientů dle platného očkovacího kalendáře a očkování na žádost pacienta

• Posouzení zdravotní způsobilosti (hrazené dle aktuálního ceníku) – pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potravinářský průkaz, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, při nástupu do zaměstnání apod.

• Návštěvní služba klientů

• Infusní analgetická léčba