Vladislava Michalová
Vladislava Michalová

Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské – SZŠ Chrudim obor všeobecná zdravotní sestra

Praxe:
1995–2007: zdravotní sestra na centrálním příjmu Chrudimské nemocnice
2007–2013: staniční a převazová sestra interního oddělení Chrudimské nemocnice
2012–dosud: zaměstnána v ord. MUDr. Petr Michal st.
2012–dosud: spolupracující osoba v ord. MUDr. Petr Michal ml.
2009-dosud členka zdravotní komise zastupitelstva města Chrudim
2012-2016 členka krajské zdravotní komise Pardubického kraje
Od 2018 radní města Chrudim zodpovědná za oblast sociální péče a pomoci

V rámci dalšího vzdělávání absolvuji velké množství odborných kurzů a seminářů.
Zejména se specializuji na edukaci diabetiků a hojení ran. V našich ordinacích mám mimo jiné na starosti personalistiku, pracovnělékařské služby. Komunikaci s klienty. Dotační tituly MZCR – rezidenční místa.